Think big.

Think digital.

Eon Digital Advertising 2024

www.eoneden.com

Зошто

Дигитален Билборд?

Вашиот бренд нека биде видлив!

Дигиталните билборди отскокнуваат од традиционалните статични начини на промовирање на вашиот бренд и се 10 пати поатрактивни рекламни-позиции во светот!

Локација: Кружен тек, Жито Струмица

Тип на

Содржини

Доколку содржините ги изработува ваш тим потребно е да ги следи следните спецификации

Статична слика

поддржани формати:
JPG, JPEG, PNG FILE

resolution:
1920 x 1080 px
3840 x 2160 px

Видео

поддржани формати:
MP4 FILE

resolution:
1920 x 1080 px
3840 x 2160 px

Пакет

Basic

Цените важат за месечен закуп.
За закуп на подолг период следи попуст.

Што вклучува пакетот?

Број на емитувања

Пакетот вклучува 100 емитувања дневно на статична или динамична (видео) содржина.

Број на промени

Пакетот НЕ вклучува промени на содржината.

Времетраење

Дозволено времетраење на статична или динамична (видео) содржина е 15 секунди.

Период на емитување

Eon Eden го задржува правото на емитување на содржината во период кој е најсоодветен.

Пакет

premium

Цените важат за месечен закуп.
За закуп на подолг период следи попуст.

Што вклучува пакетот?

Број на емитувања

Пакетот вклучува 144 емитувања дневно на статична или динамична (видео) содржина.

Број на промени

Пакетот НЕ вклучува промени на содржината.

Времетраење

Дозволено времетраење на статична или динамична (видео) содржина е 15 секунди.

Избор на период на емитување

Eon Eden го задржува правото на емитување на содржината во период кој е најсоодветен.

Пакет

Extra

Цените важат за месечен закуп.
За закуп на подолг период следи попуст.

Што вклучува пакетот?

Број на емитувања

Пакетот вклучува 288 емитувања дневно на статична или динамична (видео) содржина.

Број на промени

Пакетот вклучува до 2 промени на содржината во моментот кога клиентот ќе има потреба.

Времетраење

Дозволено времетраење на статична или динамична (видео) содржина е 30 секунди.

Изработка на видео со -50% попуст

Клиентот добива екстра попуст за изработка на видео реклама (анимирана) која ќе се користи за потребите на дигиталниот билборд.

Пакет

ALL INCLUSIVE

Цените важат за месечен закуп.
За закуп на подолг период следи попуст.

Што вклучува пакетот?

Број на емитувања

Пакетот вклучува 400 емитувања дневно на статична или динамична (видео) содржина.

Број на промени

Пакетот вклучува до 4 промени на содржината во моментот кога клиентот ќе има потреба.

Изработка на видео со -50% попуст

Клиентот добива екстра попуст за изработка на видео реклама (анимирана) која ќе се користи за потребите на дигиталниот билборд.

Избор на период на емитување

Клиентот има можност да избира во кој период од денот сака повеќе прикажувања:
• 00:00-06:00ч. / 06:00-12:00ч. / 12:00-18:00ч. / 18:00-24:00

Биди Виден!

Резервирај место на:

074 747 704
info@eoneden.com